Turun Seniorinorssit ry


Yhdistyksestä
Yhdistyksen säännöt
Vuoden 2018 Seniorinorssi
Vuoden Seniorinorssit
Vuosikokouspöytäkirjat
Toimintasuunnitelmat
Toimintakertomukset
Vuosikokouspöytäkirjat

Vuosikokouspöytäkirja

AIKA:           29.1.2015

 

PAIKKA:     Elvina Café, Yliopistonkatu 15, Turku

 

LÄSNÄ:       20 yhdistyksen jäsentä, osallistujalista on tämän pöytäkirjan liitteenä

 

 1. Kokouksen avaus

 

Varapuheenjohtaja Heikki Pylkkänen avasi kokouksen klo 18.00.

 

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Pylkkänen ja sihteeriksi Auli Nuotio.

 

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

 

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Marjukka Lamppu-Lehtinen ja Timo Lahtinen.

 

5. Työjärjestyksen hyväksyminen

 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 

6. Toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittäminen

 

Kokouksen puheenjohtaja luki toimintakertomuksen, minkä jälkeen hän kertoi yhdistyksen vuoden 2014 toiminnasta ja tilaisuuksien osanottajamääristä. Toimintakertomus on tämän pöytäkirjan liitteenä.

 

Kokouksen puheenjohtaja esitteli kokoukselle myös yhdistyksen tilinpäätöksen. Tilinpäätös osoitti tappiota ?? euroa.  Suurimpia menoeriä olivat joulukirjeen postitus, lakkiaisjuhlassa jaettavat stipendit, vuosikokouskustannukset ja www-sivujen ylläpito. Yhdistys on myös sponsoroinut joitakin jäsentilaisuuksia.

 

Kokouksen sihteeri luki toiminnantarkastajan lausunnon, joka on tämän pöytäkirjan liitteenä.

 

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

 

Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

 

8. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion, jäsenmaksun, ainaisjäsenmaksun ja tukijäsenmaksun suuruuden vahvistaminen

 

Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2015. Se vahvistettiin, ja on tämän pöytäkirjan liitteenä.

 

Tiina Tunturi esitteli 12.3.2015 järjestettävää leipomovierailua, jonka kohteena on Naantalin Aurinkoinen Raision Myllyn vieressä. Mukaan mahtuu 15 henkilöä, ja ilmoittautua voi Marjukka Lamppu-Lehtiselle.

 

Heikki Pylkkänen kertoi mahdollisesta huhtikuuhun sijoittuvasta vierailusta Turun Kauppakamariin vuoden seniorinorssin, Jari Lähteenmäen työpaikalle.

 

Tiina Tunturi kertoi myös 6.6.2015 Kultarannassa järjestettävästä konsertista, johon seniorinorssit voivat hankkia lippuja, joiden hintaan sisältyy myös seniorinorssien tapaaminen Naantalissa ennen konserttia.

 

Elosyyskuussa järjestetään matka Vilnaan ja Kaunasiin, jos 20 lähtijää ilmoittautuu. Matkaa järjestävät Riitta Vehanen ja Marjukka Lamppu-Lehtinen.

 

Marjukka Lamppu-Lehtinen kertoi 26.9.2015 järjestettävästä teatterimatkasta Helsiinkiin, Mamma Mia –musikaaliin.

 

Tulo- ja menoarviosta ei esitetty varsinaista suunnitelmaa, toiminta sopeutetaan käytettävissä oleviin varoihin.

 

Jäsenmaksuksi vahvistettiin edelleen 10 euroa, ainaisjäsenmaksuksi 150 euroa.

 

Tukijäsenmaksua ei määritelty, jokainen saa päättää sen suuruuden itse.

 

9. Yhdistyksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta (toimikausi 2 vuotta)

 

Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Heikki Pylkkänen (2014) ja varapuheenjohtajaksi Riitta Vehanen (2014).

 

Hallituksessa jatkavat Hannele Mustonen (2014) ja Ilpo Kaislaniemi (2014).

 

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Marjukka Lamppu-Lehtinen (2015), Tiina Tunturi (2015) ja Auli Nuotio (2015).

 

10.  Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

 

Toiminnantarkastajaksi valittiin Jari Lähteenmäki ja varalle Kaija Viinamäki.

 

 11. Muut asiat

 

Tiina Tunturi esitteli Naantalin musiikkijuhlien talvi- ja kesäkonsertteja.

 

Timo Lahtinen esitti pohdittavaksi, olisiko Vuoden Seniorinorssin valitemisajankohtaa syytä aikaistaa.

 

 12. Kokouksen päättäminen

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:40, ja toivotti sen jälkeen tervetulleeksi illan esiintyjän, Norssin johtava rehtori Veli-Matti Hakasen, joka tuli kertomaan nyky-Norssin toiminnasta.

 

VAKUUDEKSI

Heikki Pylkkänen                                                          Auli Nuotio
Puheenjohtaja                                                                 Sihteeri


PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

 

Marjukka Lamppu-Lehtinen                                                               Timo LahtinenVuosikokouspöytäkirja

AIKA: 30.1.2014

 

PAIKKA: Elvina Café, Yliopistonkatu 15, Turku

 

LÄSNÄ:

 

Riitta Vehanen, Heikki Pylkkänen, Marjukka Lamppu-Lehtinen ja Auli Nuotio.

 

1. Kokouksen avaus

 

Puheenjohtaja Riitta Vehanen avasi kokouksen klo 18.10.

 

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Riitta Vehanen ja sihteeriksi Auli Nuotio.

 

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

 

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Leena-Maija Laurén ja Hannele Mustonen.

 

5. Esityslistan hyväksyminen

 

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

 

6. Toimintakertomuksen hyväksyminen

 

Toimintakertomus luettiin, minkä jälkeen puheenjohtaja Riitta Vehanen kertasi vapaamuotoisesti vuoden 2013 toimintaa ja tilaisuuksien osanottajamääriä. Todettiin, että yhdistyksen järjestämät vierailut ym. tilaisuudet olivat kiinnostaneet jäsenistöä ja uusia seniorinorsseja oli tullut mukaan toimintaan. Kertomus on tämän pöytäkirjan liitteenä.

 

7. Tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen

 

Tilinpäätös osoitti tappiota 34,07 euroa. Suurimpia menoeriä olivat lakkiaisjuhlassa jaettavat kolme 100 euron stipendiä, vuosikokouskustannukset ja joulukirjeen postitus.

 

Ainaisjäsenmaksun maksaneita on 14-15.

 

Toiminnantarkastajien lausunto luettiin ja tilinpäätös vahvistettiin.

 

8. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

 

Hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

 

9. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion, jäsenmaksun, ainaisjäsenmaksun ja tukijäsenmaksun suuruuden vahvistaminen

 

Vahvistettiin toimintasuunnitelma, joka on tämän pöytäkirjan liitteenä.

 

Marjukka Lamppu-Lehtinen esitteli teatterivierailua 27.3.2014 ÅST:iin Jesus Christ Superstar-musiikaaliin.

 

Tiina Tunturi esitteli Naantalin musiikkijuhlien talvi- ja kesäkonsertteja.

 

Terttu Rastas kertoi kesäkuulle suunnitellusta Vilnan matkasta.

 

Tulo- ja menoarviosta ei esitetty varsinaista suunnitelmaa, toiminta sopeutetaan käytettävissä oleviin varoihin.

 

Jäsenmaksuksi vahvistettiin edelleen 10 euroa, ainaisjäsenmaksuksi 150 euroa.

 

Tukijäsenmaksua ei määritelty, jokainen saa päättää sen suuruuden itse.

 

10. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä jäsenten    valinta

 

Puheenjohtajana jatkaa Riitta Vehanen (2014) ja varapuheenjohtajaksi valittiin Heikki Pylkkänen (2014).

 

Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Hannele Mustonen (2014) ja Ilpo Kaislaniemi (2014) eronneiden Timo Lahtisen ja Aarno Saineen tilalle. Hallituksessa jatkavat Marjukka Lamppu-Lehtinen (2013), Tiina Tunturi (2013) ja Auli Nuotio (2013).

 

11.  Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

 

Toiminnantarkastajaksi valittiin Jari Lähteenmäki ja varalle Kaija Viinamäki.

 

12. Muut asiat

 

Yhdistyksen ensimmäiseksi kunniajäseneksi valittiin hallituksen esityksestä yhdistyksen hyväksi pitkään ja ansiokkaasti toiminut Pirjopäivi Pihlanto, joka valintansa jälkeen piti mielenkiintoisen ja huumorilla höystetyn esityksen tapahtumista ja sattumuksista Norssissa omana kouluaikanaan.

 

Stipendirahastosta  jaetaan abiturienteille 3 kpl 100 euron suuruisia  stipendejä ja riemuylioppilaiden lakitus toteutetaan tänäkin keväänä.

 

Turun Seniorinorssien facebook –ryhmän ”Turun norssit ennen ja nyt” jäsenmäärän todettiin edelleen kasvaneen ja toimivan aktiivisesti.

 

13.  Seuraava kokous

 

Yhdistyksen seuraava vuosikokous päätettiin pitää Café Elvinassa 5.2.2015 klo 18.

 

14. Kokouksen päättäminen

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:20.

 

VAKUUDEKSI

 

Riitta Vehanen                                                                         Auli Nuotio
Kokouksen puheenjohtaja                                                       Kokouksen sihteeri

 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

 

Leena-Maija Laurén                                                                Hannele Mustonen

 

....

Vuosikokouspöytäkirja

AIKA: 31.1.2013

PAIKKA: Viiniravintola E. Ekblom, Läntinen Rantakatu 3, Turku

LÄSNÄ: Terttu Rastas, Heikki Pylkkänen, Juha Heinonen, Leena-Maija Laurén, Marjukka Lamppu-Lehtinen, Pirkko Lång, Aino Susi, Lippo Liponkoski, Kari Antila, Eero Joutsikoski, Ritva Laine, Salla Aaltonen, Riitta Vehanen ja Auli Nuotio.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Riitta Vehanen avasi kokouksen klo 18.00.

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta sekä pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Riitta Vehanen ja sihteeriksi Auli Nuotio.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Leena-Maija Laurén ja Heikki Pylkkänen.

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5. Toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon esittäminen

Toimintakertomus luettiin ja hyväksyttiin pienin korjauksin. Kertomus on tämän pöytäkirjan liitteenä.

Tilinpäätös osoitti tappiota 241,73 euroa. Suurimpia menoeriä olivat stipendit, vuosikokoustarjoilut, postimaksut ja uusien kultaisten pinssien hankinta.

Jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä on 176.

Tilintarkastajien lausunto luettiin ja tilinpäätös vahvistettiin.

6. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

Hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

7. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion, jäsenmaksun, ainaisjäsenmaksun ja tukijäsenmaksun suuruuden vahvistaminen

Vahvistettiin toimintasuunnitelma, joka on tämän pöytäkirjan liitteenä.

Kerttu Rastas esitteli kesäkuun puolivälissä toteutettavaa Tarton matkaa.

Tulo- ja menoarviosta ei esitetty varsinaista suunnitelmaa, toiminta sopeutetaan käytettävissä oleviin varoihin.

Jäsenmaksuksi vahvistettiin edelleen 10 euroa, ainaisjäsenmaksuksi 150 euroa.

Tukijäsenmaksua ei määritelty, jokainen saa päättää sen suuruuden itse.

8. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä jäsenten valinta

Puheenjohtajana jatkaa Riitta Vehanen (2012) ja varapuheenjohtajana Aarno Saine (2012).

Erovuorossa olivat Marjukka Lamppu-Lehtinen (2011) ja Tiina Tunturi (2011), jotka valittiin uudelleen. Hallituksessa jatkavat lisäksi Timo Lahtinen (2012), Heikki Pylkkänen (2012) ja Auli Nuotio.

9. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

Toiminnantarkastajaksi valittiin Jari Lähteenmäki ja varalle Ilpo Kaislaniemi.

10. Muut asiat

Stipendirahastosta  jaetaan abiturienteille 3 kpl 100 euron suuruisia stipendejä ja riemuylioppilaiden lakitus toteutetaan tänäkin keväänä.

Turun Seniorinorssien facebook-ryhmän ”Turun norssit ennen ja nyt” jäsenmäärän todettiin ylittäneen 100 jäsenen rajan, ja että yhteisön jäsenenä on myös paljon nuorempia seniorinorsseja.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:05.

VAKUUDEKSI

Riitta Vehanen                             Auli Nuotio

Kokouksen puheenjohtaja             Kokouksen sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Leena-Maija Laurén                     Heikki Pylkkänen

....

Vuosikokouspöytäkirja

AIKA: 31.1.2012

PAIKKA: Viiniravintola E. Ekblom, Läntinen Rantakatu 3, Turku

LÄSNÄ: Heikki Pylkkänen, Timo Lahtinen, Jukka Heininen, Marja-Leena Lehtinen, Kaija Viinamäki, Ritva Laine, Marketta Tikkanen, Helena Nienstedt, Terttu Rastas, Auli Nuotio, Antti Jääskeläinen, Irmeli Pohjola, Marjukka Lamppu-Lehtinen, Riitta Vehanen ja Riitta Rajala.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Riitta Vehanen avasi kokouksen klo 18.00.

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Riitta Vehanen ja sihteeriksi Marjukka Lamppu-Lehtinen.

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen järjestäytyminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jukka Heininen ja Heikki Pylkkänen.

5. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

6. Toimintakertomuksen hyväksyminen

Toimintakertomus luettiin ja hyväksyttiin. Kertomus on tämän pöytäkirjan liitteenä.

7. Tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon esittäminen

Tilinpäätös osoitti tappiota 544,34 euroa, joka johtui pääasiallisesti yhdistyksen 50-vuotisjuhlakuluista. Tilintarkastajien lausunto luettiin ja tilinpäätös vahvistettiin.

8. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

Hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

9. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion, jäsenmaksun, ainaisjäsenmaksun ja tukijäsenmaksun suuruuden vahvistaminen

Vahvistettiin toimintasuunnitelma, joka on tämän pöytäkirjan liitteenä.

Tulo- ja menoarviosta ei esitetty varsinaista suunnitelmaa, toiminta sopeutetaan käytettävissä oleviin varoihin.

Jäsenmaksuksi vahvistettiin edelleen 10 euroa, ainaisjäsenmaksuksi 150 euroa. Tukijäsenmaksua ei määritelty, jokainen saa päättää sen suuruuden itse.

10. Yhdistyksen hallituksen valinta

Puheenjohtajana jatkaa Riitta Vehanen ja varapuheenjohtajana Aarno Saine.

Erovuorossa olivat Timo Lahtinen, Pirjopäivi Pihlanto ja Heikki Pylkkänen. Pirjopäivi oli jo aiemmin ilmoittanut vetäytyvänsä hallituksesta, Timo ja Heikki valittiin uudelleen. Hallituksen jäseninä jatkavat Marjukka Lamppu-Lehtinen ja Tiina Tunturi.

Uutena hallitukseen valittiin Auli Nuotio.

11. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

Tilintarkastajiksi valittiin Jari Lähteenmäki ja Ilpo Kaislaniemi, varatilintarkastajaksi Jukka Heininen.

12. Muut asiat

Stipendirahaston suuruus säilyy entisellään. Rahastosta jaettavat summat ovat aiempien vuosien mukaisesti 3 x 50 euroa, mahdollinen erikoisstipendi on arvoltaan 100–150 euroa. Valintakriteerit ja valinnan päättää Seniorinorssien hallitus.

Todettiin, että sähköposti ja internet eivät ole itsestäänselvyys. Puheenjohtaja rohkaisi yhteydenpitoon yhdistyksen suuntaan ihan perinteisestikin: "Soittaa saa, kysyä saa."

Jäsenistön aktivoiminen mukaan toimintaan puhutti vuosikokousväkeä. 

Esitettiin hyviä ehdotuksia mm. retkistä kiinnostaviin teatteriesityksiin ja taidenäyttelyihin, viininmaisteluilloista – täsmäehdotuskin kuultiin: Hair-musikaali Åbo Svenska Teaterissa lokakuussa 2012. Keskusteltiin, olisiko sopiva hinta päiväretkelle 40–50 euroa, vai enemmän.

Miten saada jäsenistöön nuorempia, 80-luvulla kirjoittaneita, tähän kaivattiin edelleen keinoja. Todettiin jälleen, että tiedottamisessa avainasemassa ovat luokkakokouksista vastaavat henkilöt, joilla on hallussaan ikäluokkansa yhteystiedot.

Todettiin myös, että internet ja sosiaalinen media ovat merkittävä kanava kertoa yhdistyksen toiminnasta. Yhdistyksen kotisivut, www.turunseniorinorssit.fi, ovatkin uudistuneet ja niitä kehitetään edelleen. Facebookin Turun norssit – ennen ja nyt -yhteisö on saanut lisää jäseniä – toivottiin, että tietoa ryhmän olemassaolosta levitetään mahdollisimman monelle facebookissa mukana olevalle norssille. 

Keskusteltiin jälleen, vierastavatko nuoremmat seniori-sanaa, pitäisikö yhdistyksen nimi päivittää. Toisaalta uusi nimi saattaisi hämmentää kauan mukana olleita, joten mahdollista nimenvaihdosta ei pidetty ajankohtaisena.

Todettiin, että yhdistys tarvitsee exceliä kätevämmän, kohtuuhintaisen työkalun jäsenrekisterin ylläpitoon.

13. Seuraava kokous

Seuraavan vuosikokouksen ajankohdaksi päätettiin 31.1.2013 alkaen klo 18:00 ja paikaksi Viiniravintola E. Ekblom, Läntinen Rantakatu 3, Turku.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:30.

VAKUUDEKSI

Riitta Vehanen                                 Marjukka Lamppu-Lehtinen
Kokouksen puheenjohtaja                 Kokouksen sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Jukka Heininen                                Heikki Pylkkänen

....

VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA

AIKA: 24.1.2011 KLO 17.00

PAIKKA: CafeArt, Läntinen Rantakatu 5, Turku

LÄSNÄ: osanottajalistan mukaan 13 yhdistyksen jäsentä

1.Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Aarno Saine avasi kokouksen klo 17.00

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aarno Saine ja sihteeriksi Salla Aaltonen.

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen kokoukset on kutsuttava koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai ilmoituksella paikallisessa sanomalehdessä ja lisäksi Turun normaalikoulun internetsivuilla. Kokouksesta on ilmoitettu jäsenille joulutervehdyksessä  ja mahdollisuuksien mukaan sähköpostilla. Kokouksesta on myös lähetetty sähköpostilla tieto noin sadalle sellaiselle vanhalle norssille, jotka eivät ole yhdistyksen jäseniä, mutta joiden e-mailosoitetiedot yhdistyksellä on ollut käytettävissä.

4. Kokouksen järjestäytyminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jukka Heininen ja Aino-Riitta Kaislaniemi.

5. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

6. Toimintakertomuksen hyväksyminen

Toimintakertomus hyväksyttiin korjauksella, että norssinpäivän mentorina oli myös Osmo Kontturi. Lisäksi korjattiin Naantalin musiikkijuhlien päivämäärä oikeaksi eli 14.6.2010.

7. Tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon esittäminen

Tilinpäätös osoitti tappiota 98,37 euroa, joka muodostui ensisijaisesti yhdistyksen sponsoroimasta bussikuljetuksesta Espooseen teatteriin. Tilintarkastajien lausunto luettiin ja tilinpäätös vahvistettiin.

8. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

Hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

9. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion,  jäsenmaksun, ainaisjäsenmaksun ja tukijäsenmaksun suuruuden vahvistaminen

Jäsenmaksuksi vahvistettiin  edelleen 10 euroa, ainaisjäsenmaksuksi 150 euroa. Tukijäsenmaksua ei määritelty; jokainen saa päättää itse.

10. Yhdistyksen hallituksen valinta

Aarno oli jo aikaisemmin ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä enää yhdistyksen puheenjohtajaksi, mutta kylläkin varapuheenjohtajaksi.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Riitta Vehanen. 

Erovuorossa olivat Aarno Saine, Juha Heinonen, Timo Lahtinen, Tiina Tunturi ja Tarja Ruohonen. Timo ja Tiina olivat ilmoittaneet halukkuutensa jatkaa hallituksessa sekä Aarno, joka valittiin varapuheenjohtajaksi. Päätettiin kierrättää hallituksen jäsenten toimikausia siten, että vuosittain vaihtuvien jäsenten määrä olisi lähes sama. Kierrätys periaatetta jatketaan seuraavana vuonna. Tästä syystä Timo Lahtinen valittiin vuodeksi.

Uutena hallitukseen valittiin Marjukka Lamppu.

11. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

Tilintarkastajiksi valittiin Jari Lähteenmäki ja Ilpo Kaislaniemi. Varatilintarkastajiksi valittiin Jukka Heininen ja Tuomas Kyttä.

12. Muut asiat

Aarno valotti 50-vuotisjuhlia, sekä päivä- että iltajuhlaa, kokoukseen osallistuneille. Keskusteltiin myös Norssin-päivästä ja siihen osallistumisesta. Asiaan palataan, kun kuullaan teema.

13.  Seuraava kokous

Seuraava vuosikokous päätettiin pitää 23.1.2012 klo 17.00 alk. CafeArt, Läntinen Rantakatu 5, Turku.

14. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Aarno Saine päätti kokouksen klo 18.05.

VAKUUDEKSI

Aarno Saine                                  Salla Aaltonen

kokouksen puheenjohtaja               kokouksen sihteeri

PÖYTÄKIRJAN  TARKASTAJAT

Jukka Heininen                             Aino-Riitta Kaislaniemi

....

Vuosikokouspöytäkirja

27.1.2009, Cafe Art, Läntinen Rantakatu 5,Turku

1. Puheenjohtaja Tarja Ruohonen avasi kokouksen klo 18.00.

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tarja Ruohonen ja -sihteeriksi Aarno Saine.

3. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Salla Aaltonen ja Timo Lahtinen.

5. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

6. Toimintakertomus hyväksyttiin seuraavin muutoksin:

Kohtaan Vuoden Seniorinorssi valintakriteerien lisäksi maininta valitusta henkilöstä. Vuoden Seniorinorssi vuonna 2008, FT Pentti Tapana.

Kohtaan mentoritoiminta maininta valintakriteereistä ja valittujen oppilaiden luokat.

7. Todettiin, että toinen tilintarkastajan tarkastus ja -allekirjoitus puuttuu esteellisyyden vuoksi. Tilintarkastajan lausunnossa huomioitu virhe tappion kirjaamisesta eikä voiton- kuten tarkastuskertomuksessa oli mainittu.

8. Tilintarkastuksesta todettiin kuten edellä kirjattiin. Varatilintarkastajia ei oltu valittu. Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin vastuuhenkilöille.

9. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin vuodelle 2009 seuraavin lisäyksin.

Kohdassa yhteydenpito todettiin, että Timo Lahtinen avaa sähköpostiosoitteet yhdistyksen sivuille puheenjohtajalle, sihteerille ja itselleen (webmaster) jotka voivat ohjata saapuvan postin oikeille henkilöille tarpeen vaatiessa.

Yhdistyksen jäsenmaksuksi vuodelle 2009 sovittiin 10 eur ja ainaisjäsenmaksuksi 150 eur. Tukijäsenmaksun voi suorittaa kukin parhaaksi katsomallaan summalla.

Stipendirahaston suuruudeksi kaavailtiin 300? josta jaetaan perinteen mukaisesti 3x50 eur opettajien valitsemilla kriteereillä, sekä mahdollisuuserikoisstipendin jakamiseen arvoltaan 100–150 eur. Valintakriteerit ja valinnan päättää Seniorinorssien hallitus.


10. Erovuorossa olleet hallituksen jäsenet jatkavat tehtävissään seuraavat 2 vuotta.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Aarno Saine ja varapuheenjohtajaksi Tarja Ruohonen.

Yhdistyksen uusiksi asiantuntijajäseniksi kutsuttiin Terttu Rastas ja Tuomas Kyttä.

11. Yhdistyksen tilintarkastajiksi valittiin Jari Lähteenmäki ja Hannu Vehanen. Yhdistyksen varatilintarkastajiksi valittiin Riitta Vehanen ja Tuomas Kyttä.

12. Matti Pesola kertoi hankkeesta anoa opettaja Olli (Olavi) Miettiselle yliopettajan arvonimi. Hankkeelle kerätään nimilista jota Matti Pesola koordinoi. 

Yhdistys tulee tukemaan hanketta myös taloudellisesti. Hankkeen kokonaiskustannus on 300-400 eur.

Todettiin, että Novgorodin matka toteutuu 3.6.2009 alkaen. 

Todettiin, että jäsenistölle lähtee Tarja Ruohosen toimesta tiedote välittömästi ja, että matkallelähtijöiden on oltava jäsenmaksunsa suorittaneita yhdistyksen jäseniä. Todettiin, että vuonna 2009 valitaan vuoden Seniorinorssi.

13. Hallituksen seuraava kokous pidetään 5.3.2009 klo 17.00, Fujitsun tiloissa.

14. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.

Tarja Ruohonen                          Aarno Saine

Kokouksen puheenjohtaja            Kokouksen sihteeri

....
 

VUOSIKOKOUS 25.1.2008

PÖYTÄKIRJA

Aika: 25.1.2008 koo 18.30

Paikka: Turun Normaalikoulu, Annikanpolku 9, Turku

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Tarja Ruohonen avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yhdistyksen puheenjohtaja Tarja Ruohonen ja sihteeriksi yhdistyksen sihteeri Pirjopäivi Pihlanto.

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Lahtinen ja Pekka Pihlanto. Päätettiin, että he toimisivat myös ääntenlaskijoina.

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin uusien sääntöjen mukaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokoukseen osallistujien toteaminen

Liitteenä osallistujalista.

5. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin.

6. Toimintakertomuksen hyväksyminen

Toimintakertomus luettiin ja hyväksyttiin. Se on tämän pöytäkirjan liitteenä.

7. Tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon esittäminen

Luettiin tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.

8. Kokouksen puheenjohtajan vaihdos

Tili- ja vastuuvapauden käsittelyn ajaksi kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Uusitalo.

9. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

Hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus

10. Puheenjohtajan vaihdos

Puheenjohtajaksi palasi Tarja Ruohonen.

11. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion, jäsenmaksun, ainaisjäsenmaksun ja tukijäsenmaksun suuruuden vahvistaminen

Vahvistettiin toimintasuunnitelma, joka on tämän pöytäkirjan liitteenä.

Tulo- ja menoarviosta ei esitetty varsinaista suunnitelmaa, vaan todettiin, että toiminta sopeutetaan käytettävissä oleviin varoihin. Suurimman kuluerän yhdistyksen toiminnassa muodostavat postituskulut.

Jäsenmaksun suuruudeksi vahvistettiin edelleen 10 euroa/vuosi. Hallitus ei tehnyt esitystä ainaisjäsenmaksun eikä tukijäsenmaksun suuruudesta, mutta kokous päätti ainaisjäsenmaksun suuruudeksi 150 euroa. Tukijäsenmaksun suuruuden määrää maksaja itse.

 12. Henkilövalinnat

Erovuorossa olleet Heikki Pylkkänen ja Pirjopäivi Pihlanto valittiin uudelleen seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.

Tilintarkastajiksi valittiin niinikään uudelleen Jari Hlavaty ja Jari Lähteenmäki.

12. Muut asiat

Yhdistyksen toiminnasta ja stipendien jakoperusteista keskusteltiin. Stipendien jaon osalta todettiin, että yhdistys tulee jatkossakin turvautumaan opettajien valistuneeseen valintaan stipendiehdokkaiden nimeämisessä.

Yhdistyksen toiminnan osalta viitattiin toimintasuunnitelmaan. Vuosikokous ei esittänyt uusia toimintamuotoja, mutta uutta Käkisalmen retkeä toivottiin.

13. Seuraava kokous

Seuraavasta kokouksesta päätettiin, että mikäli aihetta yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen ei ilmaannu, seuraava kokous on yhdistyksen vuosikokous noin vuoden päästä.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tarja Ruohonen                          Pirjopäivi Pihlanto

Kokouksen puheenjohtaja            Kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastivat

Pekka Pihlanto                            Timo Lahtinen