Turun Seniorinorssit ry


Yhdistyksestä
Yhdistyksen säännöt
Vuoden 2018 Seniorinorssi
Vuoden Seniorinorssit
Vuosikokouspöytäkirjat
Toimintasuunnitelmat
Toimintakertomukset
Yhdistyksestä

Painopisteet

1.    Perinnetoiminta

Toimia Turun Normaalilyseossa ja sitä edeltäneissä ja seuranneissa oppilaitoksissa opiskelleiden ja työskennelleiden henkilöiden yhdyssiteenä ja vaalia koulun perinteitä keräämällä ja julkaisemalla koulua koskevaa tietoa ja järjestämällä yhteyksiä ja tapahtumia sekä pitämällä huolta henkilömuistamisesta ja muistomerkeistä koulun perinteen ylläpitämiseksi. Muodostaa ”juhlatoimikunnan” ytimen ja vastaa vuoden seniorinorssin valintaprosessista.

Kohderyhmä: Norssissa opiskelleet ja työskennelleet seniorit

2.    Mentoritoiminta

Rakentaa ja kehittää yhteyksiä koulun vanhojen opiskelijoiden ja henkilökunnan ja nykyisen koulun opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä. Toimintaan sisältyy mm. mentoritoimintaa, vierailuluentoja, osallistumisia koulun oppilastapahtumiin sekä pyydettäessä koulun opetuksen kehittämis- ja tukitehtäviin. Vastaa yhteydenpidosta nykyiseen kouluun ja ylläpitää ja kehittää ”mentoripoolia”.

Kohderyhmä: Nykyinen koulu, sen oppilaat ja henkilökunta

3.    Jäsenpalvelu ja -hankinta

Toteuttaa ja kehittää yhdistyksen jäsentoimintaa vastuullisesti. Tuottaa jäsenten tarvitsemat tiedotus- yms. palvelut, vastata jäsenasioihin liittyvistä toimista, kuten jäsenrekisterin pidosta, jäsenmaksu- ja ilmoittautumisrekisteröinnistä ja yhteyksistä muihin sidosryhmiin (perinne- ja mentoritoimintaan liittymättömiin tahoihin). Vastaa jäsenrekrytoinnista, jota toteutetaan paljolti perinne- ja mentoritoiminnan puitteissa. Ideoi, hankkii ja markkinoi jäsenmerkit, asusteet yms.


Kohderyhmä: Yhdistyksen jäsenet ja rekrytoitavat jäsenet